EN

Translate:

image17

ONLINE MARKETER

image18

Keď nemôžu niečo zákaznici nájsť, keď niečo nie je,  Ty a Tvoj tím môže pomôcť. 

Infos

AFFILIATES

image19

Ako sprostredkovateľ poznáš svoj trh !  Výrobky, cieľové skupiny & predajné stratégie. 

Info

INFLUENCER

image20

Tvoja sila je ovplyvňovať ostatných . Odporúčaš rád Tvojím priateĺom to najlepšie. 

Top Tipps

BLOGGER

image21

Rád to napíšeš a je jedno odkiaĺ. Tvoje blogy sú pre mnohých inšpirujúce a užitočné. 

Blog

VLOGGER

image22

Si aktívný vo videomarketingu , alebo na YouTube. Nechaj nás rozprávať ... 

Video

REGIONAL PARTNER

image23

Zákazníci majú otázky a Ty máš odpovede ! Vyznáš sa v Tvojom regióne najlepšie.

Regional

BEST4FRIENDS  je sieť pre Online Marketer, Affiliates, Influencer, Blogger, Vlogger a lokal Guides. Sme poskytovatelia sluźieb pre malé a stredné podniky a pôsobíme globále. Naše portfólio zahŕňa marketing a propagáciu web stránok a web obchodov. Ale tiež výrobu marketingových nástrojov ako sú vídei, pohľadníc , vernostných programov, fanklubov, diskusných fór, atď.. B4F je exluzívný partner MFC - MY FAN CLUB , TAGS WORLD & FANCLUBS SHOP.

O ďalšie informácie napíšte tu ! 

Napíš tu svoju Email adresu a my Ti pošleme ďalšie informácie.