EN

Übersetzen:


image44

ONLINE MARKETER

image45

Keď nemôžu niečo zákaznici nájsť, keď niečo nie je,  Ty a Tvoj tím môže pomôcť. 

AFFILIATES

image46

Ako sprostredkovateľ poznáš svoj trh !  Výrobky, cieľové skupiny & predajné stratégie. 

INFLUENCER

image47

Tvoja sila je ovplyvňovať ostatných . Odporúčaš rád Tvojím priateĺom to najlepšie. 

BLOGGER

image48

Rád to napíšeš a je jedno odkiaĺ. Tvoje blogy sú pre mnohých inšpirujúce a užitočné. 

VLOGGER

image49

Si aktívný vo videomarketingu , alebo na YouTube. Nechaj nás rozprávať ... 

REGIONAL PARTNER

image50

Zákazníci majú otázky a Ty máš odpovede ! Vyznáš sa v Tvojom regióne najlepšie.

BEST4FRIENDS  je sieť pre Online Marketer, Affiliates, Influencer, Blogger, Vlogger a lokal Guides. Sme poskytovatelia sluźieb pre malé a stredné podniky a pôsobíme globále. Naše portfólio zahŕňa marketing a propagáciu web stránok a web obchodov. Ale tiež výrobu marketingových nástrojov ako sú vídei, pohľadníc , vernostných programov, fanklubov, diskusných fór, atď.. B4F je exluzívný partner MFC - MY FAN CLUB , TAGS WORLD & FANCLUBS SHOP.

O ďalšie informácie napíšte tu ! 

Napíš tu svoju Email adresu a my Ti pošleme ďalšie informácie.